počítače | sítě | wifi | internet | intranet | design

dotazy

FAQ (často kladené otázky)


Jsem uživatelem služby NORONET Home. Jaké mám nastavit parametry pro síťovou kartu (IP adresy a DNS servery)?
U služby NORONET Home nezadávejte IP adresu ani DNS servery. Nastavují se automaticky - přiděluje je DHCP server.


Mohu použít automatické nastavení sítového připojení (DHCP) i pro služby NORONET Standard a NORONET Pro?
Ne, u těchto služeb je potřeba nastavit parametry síťové karty ručně a to individuálně pro každého uživatele. V tomto případě kontaktujte poskytovatele služby!


Jaké mám nastavit servery pro odchozí (SMTP) a pro příchozí poštu (POP3)?
SMTP i POP3 server je mail.noronet.cz.


Podporuje mailserver mimo protokolů SMTP a POP3, také jejich zabezpečné verze?
Ano, mailserver podporuje jak SMTPS, tak i POP3S.


Podporuje mailserver také protokol IMAP, případně zabezpečený IMAPS?
Ano mailserver podporuje obě verze tohoto protokolu.


Existuje nějaký další způsob, jak si přečíst příchozí poštu, než použitím mého e-mailového klienta?
Ano, zprávy můžete číst také přes webové rozhraní Webmail přihlášením na www.noronet.cz.


Jaká je kapacita schránky a jaká je maximální velikost jedné zprávy?
Vaše e-mailová schránka pojme až 50 MB dat, přičemž velikost jedné zprávy je omezena na 25 MB.


Mohu si sám změnit heslo pro přístup k poště?
Ano, změnu hesla provedete ve Webmailu v sekci Nastavení/Změnit heslo.


Mohu si nechat zasílat upozornění na došlou poštu pomocí SMS na svůj mobilní telefon?
Ano, můžete. Potřebné nastavení provedete prostřednictvím aplikace Webmail na www.noronet.cz. Po přihlášení do aplikace, zvolte Menu - Nastavení - Třídění a notifikace. Podmínkou je funkčí e-mailová adresa pro Váš mobilní telefon.


Mohu nějakým způsobem nastavit automatickou odpověď na příchozí poštu?
Ano, automatická odpověď se nastavuje ve Webmailu. Po přihlášení do aplikace, zvolte Menu - Nastavení - Třídění a notifikace.


Jaký mám nastavit proxy server?
Proxy server se v síti NORONET nepoužívá, proto jej nenastavujte!


Je k dispozici nějaký časový server?
Ano, můžete použít časový (NTP) server time.noronet.cz.


Zakoupil jsem nový počítač i s novou bezdrátovou síťovou kartou. Co je potřeba udělat, abych mohl nadále využívat síť NORONET?
V tomto případě musíte kontaktovat poskytovatele služby!


Meteo stanice (odkaz)

Otestujte Vaše internetové připojení na Speedtest.net

© 2000–2019 GB-COMP v.o.s. / Všeobecné podmínky