počítače | sítě | wifi | internet | intranet | design

Popis sítě NORONET

Městská bezdrátová síť NORONET je budována moderními technologiemi Proxim a Trango. Díky použití těchto špičkových technologií zajišťuje síť NORONET spolehlivý, rychlý a časově neomezený přístup ke službám internetu za výhodných cenových podmínek.

Síť NORONET nabízí celou škálu služeb v různých cenových relacích a to bez omezení objemu přenesených dat 24 hodin denně.

Uživatel je připojen prostřednictvím radiového spoje v pásmu 2,4 GHz, 5,4 GHz nebo 5,8 GHz k některému z přístupových bodů bezdrátové sítě NORONET.

Zařízení u zákazníka obsahuje anténu, kabel a bezdrátovou síťovou PCI kartu nebo bezdrátový ethernet adaptér. Volitelně může být koncovým zařízením také router. Používané zařízení umožňuje docílit maximální přenosové rychlosti až řádově několika Mb/s, čímž je zajištěna rezerva zrychlení přístupu k internetu v budoucnu.

Služba je dodávána jako komplexní řešení bezdrátového připojení zahrnující též zapůjčení a montáž potřebného zařízení, odbornou konfiguraci připojení a další služby spojené s připojením počítače nebo počítačové sítě k internetu.

Signál sítě NORONET v současnosti pokrývá drtivou většinu města Nová Role a obcí Božičany a Smolné Pece. Centrální přístupový bod se nachází ve Školní ulici č.p. 224 (2. věžový dům). Další přístupové body jsou umístěny v Chodovské ulici č.p. 223 (1. věžový dům), v Nádražní ulici č.p. 228 (6. věžový dům), v Nádražní ulici č.p. 254 (Dům s pečovatelskou službou), na novém bytovém domě v ulici U Plynárny č.p. 310 a na panelovém domě v Krátké ulici č.p. 117. V Božičanech pak na panelovém domě č.p. 150 a na rodinném domě u hřiště. Ve Smolných Pecích je přístupový bod umístěn na rodinném domě č.p. 20. Bezproblémová realizace radiového spoje je možná v případě přímé viditelnosti. V ostatních případech je nutno provést předběžné měření.

Přístupové body v Nové Roli

Mapa rozmístění přístupových bodů NORONET v Nové Roli

Meteo stanice (odkaz)

Otestujte Vaše internetové připojení na Speedtest.net

© 2000–2019 GB-COMP v.o.s. / Všeobecné podmínky