počítače | sítě | wifi | internet | intranet | design

Projekt NORONET

Úvod

Rozšíření internetu ve světě způsobilo obrovský informační rozmach ve všech oborech lidské činnosti. Stále se zvětšuje počet jeho uživatelů. Je zdrojem nepřeberného množství zábavy, informací, inspirace, ale i reklamy a obchodu. Možnosti využití jsou nepřeberné. Od pouhého prohlížení internetových stránek, přes pracovní příležitosti nebo jako předmět podnikatelské činnosti. Proč těchto možností nevyužít. Síťové technologie se dají využít i k dalším účelům. Lidé mohou mezi sebou také prostřednictvím sítě komunikovat (e-mail, on-line zprávy či hlasová komunikace). Dostupnost komunikace mezi lidmi umožňuje rychlejší a efektivnější způsob práce. Mnohé papírové formuláře lze změnit na elektronické, úřady i podnikatelé tak mohou nejen poskytovat, ale i sbírat důležité informace na internetových stránkách. Síť se dá využít také k přenášení bezpečnostních, měřících a řídících dat. Podobnou vizi popisuje i ''České fórum pro informační společnost''. Vytvoření levného komunikačního prostředí pro všechny občany je i podmínkou vstupu do EU.

Městský informační server

Městský informační server umožňuje snadné informování občanů města úřady. Na serveru je možno také podporovat podnikatelskou činnost formou prezentace služeb a zboží, které podnikatelé nabízí. Každý z nich má možnost uložit si na tento server informace o sobě a o své podnikatelské činnosti.

Městská síť jako prostředek podnikání

Městská síť přináší nové možnosti rozvoje podnikání. Podnikatelé mohou sítě využít k propojení svých poboček, přímé komunikaci se zákazníky a v budoucnu např. k vysílání elektronického rádia či televize. Síť může být také využita k přenosu signalizačních a měřících informací (např. měření fyzikálních veličin, přenos dat z kamer nebo čidel ostrahy objektů).

Internet ve školách

Pro výuku a vzdělávání ve školách je internet mocným nástrojem. Nejen žáci, ale i učitelé zde mohou najít inspiraci či nejnovější informace o probírané látce. V rámci projektu NORONET je již zaveden internet do ZŠ v Nové Roli. Budou-li děti umět využívat internet pro získávání informací, mohou rychleji dosáhnout svých cílů.

Internet na úřadech

Také úřady v Nové Roli již mohou ke komunikaci s občany používat internet (a později i musí, jak to doporučuje EU). Zveřejňování informací souvisejících s městskou agendou bude jednodušší. Téměř každý z pracovníků úřadu města má již dnes zřízenu vlastní e-mailovou schránku.

Internet občanům

Každý občan má již možnost vyjádřit se k problému, který jej nejvíce tíží bez zbytečných průtahů a cestování. Lidé, kterým nebude internet nebo počítač cenově dostupný, budou mít možnost přístupu do městské sítě na některém z městských kontaktních míst. Jako takováto místa by mohly sloužit nejen Městská knihovna, Pečovatelský dům, Dům dětí a mládeže nebo Informační centrum města, ale i podnikatelské subjekty (internetová kavárna).

Rozvoj podnikání

Komerce nejbližší budoucnosti bude jistě založena z velké části na elektronickém obchodu a podnikání. Všeobecný trend již dnes vede firmy k aktivní prezentaci svých služeb a zboží na internetu. Zlevnění služeb souvisejících s internetem může této aktivitě hodně napomoci. Náklady na prezentaci a prodej zboží v internetových obchodech jsou podstatně nižší než v klasických „kamenných“ obchodech. Také zboží nabízené v internetových obchodech bývá levnější než u klasických prodejců

Meteo stanice (odkaz)

Otestujte Vaše internetové připojení na Speedtest.net

© 2000–2019 GB-COMP v.o.s. / Všeobecné podmínky