Podpora

Platby

Platba převodem na bankovní účet (trvalý příkaz)

Platby musí být uhrazeny nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Příklad: Platba za služby poskytnuté v měsíci březnu musí být uhrazena do 14. dubna.

Potřebné informace pro Vaši banku:

  • Číslo účtu: 2100140771/2010 (Fio banka, a.s.)
  • Variabilní symbol: číslo smlouvy (je uvedeno na smlouvě nebo faktuře)
  • Datum platby: doporučujeme každý 10. den v měsíci

Platba v hotovosti v bance nebo kanceláři

Pokud z nějakého důvodu nemůžete odeslat platbu na bankovní účet, lze zaplatit vkladem hotovosti na náš účet ve Fio bance. Číslo účtu je 2100140771/2010. I v tomto případě je však nutné uvést variabilní symbol (číslo smlouvy). Ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti i v naší kanceláři.

Co když nezaplatím včas?

Platby za služby musí být uhrazeny v termínu splatnosti. Pokud byste je z nějakého důvodu neuhradili, pošleme Vám upomínku e-mailem. Na upomínku je třeba neprodleně reagovat, jinak může dojít k omezení či zastavení poskytování služeb.